+32480204283 info@taxi-brussels.com

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vad gör vi med den information du ger oss om dig själv?

Denna policy kan ändras så kom tillbaka då och då.

Personuppgifter du ger oss

Vi behöver ett visst antal information om dig själv för att behandla din bokning noggrant.

Detta är ganska vanliga saker och kan innehålla ditt namn, telefonkontakt och e-postadress.

Vi använder den information du ger oss. När du gör en bokning behöver vi naturligtvis åtminstone ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, hämtnings- och avlämningsadress.
Om du hämtar från en flygplats kommer vi att kräva ditt flygnummer för att spåra ditt flyg i händelse av försenad eller tidig landning.

Ibland efter att din bokning är klar kan vi skicka ett e-postmeddelande med en begäran om att du ska ge en recension för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Hur skyddar vi all information du ger oss?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk och obehörig åtkomst, i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning.