Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vad gör vi med den information du ger oss om dig själv?

Denna policy är föremål för ändringar, så kolla tillbaka här från tid till annan.

Personuppgifter du ger oss

Vi behöver ett visst antal information om dig själv för att behandla din bokning ordentligt.

Det här är ganska vanliga saker och kan innehålla ditt namn, telefonkontakt och e-postadress.

Vi använder den information du ger oss. När du bokar, behöver vi naturligtvis ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, hämtnings- och avstängningsadressen.
Om din hämtning kommer från en flygplats kräver vi ditt flygnummer för att spåra ditt flyg i händelse av förseningar eller tidig landning.

Ibland när din bokning är klar kan vi skicka dig ett mail som ber dig att lämna en recension för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Hur skyddar vi all informationsinformation du ger oss?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk och obehörig åtkomst, i enlighet med europeiska lagar om skydd av personuppgifter.